firma D.A.N. Securitywww.parkovanipraha.cz

Právní podrobnosti                          flag - stránky v češtině  flag - page in English  flag - italiano  flag - La Página Espanola  flag - Seiten in Deutsch  flag - stránky v ruštině 

Upozornění ohledně práv intelektuálního vlastnictví firmy

Firma D.A.N. Security Vás tímto opravňuje k tomu, abyste pro osobní, a pouze za firmou D.A.N. Security danných podmínek pro obchodní účely pořizovali kopie dokumentů zveřejněných na jejích webových stránkách, a to za podmínky, že na všech takových Vámi pořízených kopiích budou zachována veškerá upozornění týkající se autorských a vlastnických práv uvedená na příslušných dokumentech. Nic z toho, co je uvedeno v tomto odstavci, se nebude vykládat jako udělení licence nebo práva užít dílo firmou D.A.N. Security. Bez předchozího písemného souhlasu firmy D.A.N. Security nesmí být žádné materiály přístupné na jejich internetových stránkách žádným způsobem uchovávány ani přenášeny (zejména elektronicky, mechanicky, skenováním, pořizováním fotokopií nebo nahráváním) neurčila-li firma D.A.N. Security jinak.

Firma D.A.N. Security se tímto nevzdává svého práva uplatňovat nároky z případného porušení práv intelektuálního vlastnictví.

Žádné informace na internetových stránkách D.A.N. Security nejsou veřejným návrhem na uzavření smlouvy, veřejným příslibem nebo návrhem na uzavření smlouvy, pokud nebude výslovně uveden opak. D.A.N. Security za žádných okolností neodpovídá jakékoliv fyzické nebo právnické osobě za jakékoliv škody vzniklé v důsledku užívání těchto nebo jiných internetových stránek, na které internetové stránky D.A.N. Security odkazují, zejména za ušlý zisk, přerušení provozu nebo ztrátu programů či informací, a to i v případě, že by firma D.A.N. Security byla na možnost náhrady škod výslovně upozorněna.


Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

A nakonec to nejlepší!

Veškeré naše služby poskytujeme NONSTOP - 24 hodin denně!

  Aktualizováno dne:26.03.2009

Home

O nás

BlueLine

Odlétáme

Parkoviště

Oni systém

On-line rezervace

Kde nás najdete?

Ke stažení

Reference

Kontakty


Partneři

odkaz Hotel Union Praha

ikona odkaz Hotel U dvou zlatých klíčů